top of page

Obchodní podmínky

(dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona)

Autorské dílo: Autorským dílem se rozumí veškeré informace a indikátory, které jsou dostupné skrze předplatná nebo zvukové nahrávky při online konzultacích nebo kurzech na stránkách www.hlidacinvestic.cz.

Předplatné: výhradní přístup uživateli k autorským informacím v aplikaci Discord dle podmínek v aplikaci.

Předplatitel (uživatel): Fyzická nebo právnická osoba užívající předplatné skrze aplikaci Discord a Patreon

Proces odběru předplatného a dalších publikovaných materiálů:

Kliknutím na vybrané členství na stránkách www.hlidacinvestic.cz se uživateli zobrazí potřebné údaje k platbě za toto členství (platba provozována skrze službu www.patreon.com) a uživateli vzniká nárok na používání autorských informací v aplikaci Discord a to na základě vybraného členství. Souhlasí tím také s podmínkami v kanálu Discord.

Autor poskytne přístup do aplikace formou přidělení role aplikace Discord danému předplatili v momentě úspěšné platby prostřednictvím poskytovatele www.patreon.com. Přístup do aplikace dostává předplatitel zcela automaticky po zadání platebních údajů a úspěšné platbě.

Užívání předplatného:

Autor uděluje pomocí předplatného uživateli "členství" v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí aplikace Discord.

Uživatel se za udělení licence zavazuje autorovi zaplatit odměnu ve výši uvedené na webových stránkách www.hlidacinvestic.cz nebo na stránce s vybranými předplatnými při vyplnění platebních údajů.

Autor je po uplynutí doby trvání předplatného oprávněn automaticky znepřístupnit členské sekce v aplikaci Discord (na základě odebrání uživatelské role předplatiteli).

Předplatitel nemá právo udělit třetí osobě přístup do daných sekcí nebo obsah členské sekce dále zveřejňovat nebo publikovat.

Předplatitel se zavazuje při užívání předplatného jednat tak, aby autorovi nevznikla užíváním žádná škoda. Veškerý obsah nesmí být nikde kopírován a nesmí být šířen bez výslovného písemného souhlasu autora projektu. Všechna práva vyhrazena.

Autor je povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Podrobnější informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů výše.

 

Nejsme plátci DPH.

bottom of page