Podmínky webu

Zásady ochrany osobních údajů


Pokud jste návštěvníkem našeho webu, odběratelem novinek týkající se investic a našich hlídačů, poskytujete nám své osobní údaje. My vaše údaje zpracováváme a za jejich bezpečnost odpovídáme. Slibujeme, že vaše údaje dostatečně chráníme a podřizujeme se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

// Neprodáváme žádný produkt, nejste tedy našimi zákazníky, ale návštěvníky webu. V budoucnu to ale může být jinak a proto tento dokument obsahuje i zásady a práva zákazníků. Třeba se jím jednou taky stanete.

Správcem osobních údajů je Petr Tešnar, který provozuje webové stránky www.hlidacinvestic.cz Správce vaše údaje spravuje a určuje, jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem. Vybírá také další zpracovatele, které ke zpracování využíváme.

Jaké údaje zpracováváme a proč

Vaše osobní údaje zpracováváme především proto, abychom vám mohli poskytovat co nejkvalitnější obsah a posílat věci zdarma. Jednotlivé důvody zpracování:

E-mailové kampaně a newslettery

E-mailem vám posíláme novinky, ke kterým jste se přihlásili. Zpracováváme váš e-mail, sledujeme na co klikáte v e-mailu a jaké typy e-mailů od nás otevíráte, za účelem lepšího výběru obsahu, který by vás mohl zajímat.

Poskytování služeb, plnění obchodní smlouvy a vedení účetnictví

Pokud jste předplatitelem autora, zpracováváme z důvodu plnění autorských podmínek tyto vaše osobní údaje: fakturační údaje, e-mail.

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání vašeho souhlasu, nejdéle však 10 let od udělení souhlasu.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Vaše údaje zpracovává správce, s využitím dalších dvou zpracovatelů, společnosti Stripe a MailerLite, jejichž zpracování spočívá v uchovávání údajů na zabezpečených cloudových serverech.

Abychom mohli měřit, jak se vám na našem blogu líbí, kde trávíte nejvíce času a kam klikáte, používáme další poskytovatele služeb pro určité zpracovatelské operace. Jsou to:

Google - Google Analytics pomocí měřícího kódu

Facebook - pomocí měřícího kódu

Jak nás můžete kontaktovat

Ať už na nás máte jakoukoliv otázku nebo požadavek, můžete nás kontaktovat ne e-mailové adrese: info@hlidacinvestic.cz.

Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii

Vaše data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše data jsou u nás v bezpečí. Přijali jsme technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu a zabezpečili vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.[9]

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@hlidacinvestic.cz

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám do 30 dnů doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo.

V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydáme.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 1.5. 2022

Autorské podmínky:


(dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona)

Autorské dílo: Autorským dílem se rozumí veškeré informace a indikátory, které jsou dostupné skrze předplatná nebo zvukové nahrávky při online konzultacích nebo kurzech na stránkách www.hlidacinvestic.cz.

Předplatné: výhradní přístup uživateli k autorským informacím v aplikaci Discord dle podmínek v aplikaci.

Předplatitel (uživatel): Fyzická nebo právnická osoba užívající předplatné skrze aplikaci Discord.

Proces odběru předplatného a dalších publikovaných materiálů:

Kliknutím na vybrané členství na stránkách www.hlidacinvestic.cz se uživateli zobrazí potřebné údaje k platbě za toto členství (platba provozována skrze službu www.stripe.com) a uživateli vzniká nárok na používání autorských informací v aplikaci Discord a to na základě vybraného členství. Souhlasí tím také s podmínkami v kanálu Discord.

Autor poskytne přístup do aplikace formou přidělení role aplikace Discord danému předplatili v momentě úspěšné platby prostřednictvím poskytovatele www.stripe.com. Přístup do aplikace dostává předplatitel zcela automaticky po zadání platebních údajů a úspěšné platbě. Obdobně fungují přístupy skrze aplikace www.calendy.com nebo www.ko.fi.com 

Užívání předplatného:

Autor uděluje pomocí předplatného uživateli "členství" v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí aplikace Discord.

Uživatel se za udělení licence zavazuje autorovi zaplatit odměnu ve výši uvedené na webových stránkách www.hlidacinvestic.cz nebo na stránce s vybranými předplatnými při vyplnění platebních údajů.

Autor je po uplynutí doby trvání předplatného oprávněn automaticky znepřístupnit členské sekce v aplikaci Discord (na základě odebrání uživatelské role předplatiteli).

Předplatitel nemá právo udělit třetí osobě přístup do daných sekcí nebo obsah členské sekce dále zveřejňovat nebo publikovat.

Předplatitel se zavazuje při užívání předplatného jednat tak, aby autorovi nevznikla užíváním žádná škoda. Veškerý obsah nesmí být nikde kopírován a nesmí být

Autor je povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Podrobnější informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů výše.

Nejsme plátci DPH.

Více o technické realizaci plateb je zde.