top of page

PROHLÁŠENÍ O RIZIKU INVESTOVÁNÍ

Upozornění: Vše uvedené na webu, Discord serveru a vše co je tématem konzultací je pouze osobní pohled na dění na trzích a používání vlastní techniky investování pro soukromé účely. NEJEDNÁ SE O FINANČNÍ PORADENSTVÍ A INVESTIČNÍ VÝZKUM, ale o mé vlastní edukativní a statistické pohledy na dění na trzích. Zobrazeny a sdíleny jsou signály (a indikátory), které nepredikují budoucí vývoj ceny, ale vizualizují a aplikují minulé trendy. Tyto informace a indikace používáme při nákupech ve vlastních portfoliích a pouze jsou sdíleny. Před investováním nebo obchodováním provádějte VŽDY vlastní analýzu, stejně jako my, protože obchodujete na vlastní riziko. Na ověření vlastních analýz se u brokerů dají téměř vždy také využít DEMO účty. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce. Analýzy: Na základě historických dat a back-testingů byla provedena výběrová analýza pomocí indikátorů pokročilého hlídače. Tak jak fungují indikátory hlídače nyní byly simulací použity na období 10 let (2012 - 2022). Na tomto základě pak byla spočítána výsledná data do grafů uvedených na webu. VÝKONNOST

bottom of page