top of page

VÝKONNOST

Náš Hlídač investic nabízí tři úrovně výkonnosti: Základní, Pokročilý a Pro+. Pro porovnání s běžnými investičními možnostmi, jako je například S&P 500, jsme provedli analýzu výkonnosti za posledních 5 let na základě historických dat a back-testingů.

Podle výsledků má ZÁKLADNÍ HLÍDAČ investic průměrnou roční výkonnost až 3x vyšší než index S&P 500. POKROČILÝ HLÍDAČ, který využívá dlouholetých metodik a indikátorů, dosahoval 

6x vyšších výsledků než S&P 500.  Při této úrovni výkonnosti jsme zaznamenali úspěšnost obchodů na základě nákupních a prodejních signálů kolem 81%.

Výsledný profit faktor signálů se pohybuje běžně kolem 5 a více bodů

S členstvím Pro+ máte možnost si plně nastavit vaši vlastní strategii a parametry obchodování, což umožňuje individuální výkonnost a přizpůsobení Hlídače vašim osobním cílům a preferencím. Díky tomuto výsadnímu členství máte možnost dosáhnout ještě vyššího výnosu a efektivity při vašem investování.

S našimi pokročilými metodikami a indikátory v kombinaci s dlouhodobými daty a analýzami, vám naše Hlídače investic nabízejí přidanou hodnotu a potenciál pro vyšší výnosy ve srovnání s tradičními investičními možnostmi.

Věříme, že naše pokročilé metody a analytické nástroje vám pomohou dosáhnout vysokého výkonu a úspěšnosti při investování do akcií a dalších instrumentů.

3.png
2.png
bottom of page